[เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ]
ระบบนัดหมาย (Online Appointment)


คลินิกตรวจสุขภาพ ฯ เปิดให้บริการผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ
เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
ซึ่งควรมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
กรณีมีอาการแสดงถึงความผิดปกติ แนะนำพบแพทย์เฉพาะทาง
สามารถสอบถามรายละเอียด การเข้าพบแพทย์ได้ที่
หน่วยคัดกรองผู้ป่วย 02-202-6800 , 02-202-6888 ต่อ 1104


ขั้นตอนการขอนัดตรวจสุขภาพทางเว็บไซด์
  1. เข้าไปที่ หน้า นัดตรวจ
2. กรอกข้อมูลทั้งหมดตามที่ระบุ
3. เลือกโปรแกรมตรวจ (เฉพาะสตรี) ตามที่ท่านต้องการ
4. เลือกวันที่ต้องการตรวจจากปฏิทิน (วันว่างที่สามารถนัดได้จะเป็นตัวเลขสีที่ขีดเส้นใต้)
5. คลิ๊กนัดตรวจ ระบบจะตอบรับ อัตโนมัติ พร้อมให้ แสดงใบนัดตรวจ
6. ท่านสามารถ save และ พิมพ์ใบนัดนี้ ไว้แสดงเป็นหลักฐาน นำมายื่นในวันที่นัด


คำแนะนำในวันที่นัด
  เตรียมเอกสารดังนี้

ผู้รับบริการใหม่
1. Download  แบบฟอร์มประวัติกรอกประวัติ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
2. เอกสารใบนัดตรวจที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซด์
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. นำเอกสารจากข้อ 1 -3 ติดต่อที่ เคาน์เตอร์ ตรวจสุขภาพใหม่ A2 ชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูรฯ

ผู้รับบริการเก่า
1. เอกสารใบนัดตรวจที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซด์
2. บัตรประจำตัวโรงพยาบาล
3. นำเอกสารข้อ1-2 ติดต่อที่ เคาว์เตอร์ รับใบนัด B2 ชั้น 2 ตึกดำรงนิราดูรฯ

*** คลินิกตรวจสุขภาพ ฯ เปิดให้บริการเฉพาะช่วงเช้า ตั้งแต่ 06.30 น. ***
( กรุณาติดต่อก่อนเวลา 09.00 น. เป็นอย่างช้า )คำแนะนำก่อนวันไปตรวจ
  1. งดอาหาร น้ำ, เครื่องดื่ม และลูกอมทุกชนิด หลังเที่ยงคืน จนถึงเช้า วันตรวจ หรืออย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด
2. เก็บอุจจาระ ปริมาณขนาด เท่านิ้วหัวแม่มือ และเก็บตอนเช้าของวันมาตรวจ(สามารถหาภาชนะทึบแสง มีฝาปิด เล็กๆ เก็บใส่ได้ กรณีไม่สะดวก มารับภาชนะเก็บที่สถาบันฯ)
3. ปัสสาวะให้มาเก็บที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปริมาณ 1/2 กระป๋อง สตรีที่มีประจำเดือน โปรดงดส่งปัสสาวะ เนื่องจากปัสสาวะจะมีเม็ดเลือดแดงปนออกมาทำให้การอ่านผลผิดพลาดได้ พร้อมเขียน ชื่อ - สกุล ติดข้างกล่องให้ถูกต้อง(ห้ามปิดบนฝากล่อง) ทั้ง อุจจาระและปัสสาวะ ให้นำส่งที่ ชั้น 2 ใกล้จุดวัดความดันโลหิต
4. สตรีที่มารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ห้ามสอดยา,เหน็บยา หรือสวนล้างภายในช่องคลอด และงดการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวันมาตรวจ
5. สตรีที่มีประจำเดือนตรงกับวันตรวจสุขภาพ โปรดเลื่อนการตรวจสุขภาพไปก่อนจนกว่าจะหมด
 

การรายงานผลการตรวจสุขภาพ
  ผู้รับบริการใหม่ จะได้รับเอกสารพร้อมแฟ้มรายงานผลตรวจสุขภาพ(Medical Check up Report) ส่งทางไปรษณีย์

ผู้รับบริการเก่า จะได้รับเอกสารรายงานผลตรวจสุขภาพใส่ซองส่งทางไปรษณีย์ระยะเวลาการส่งผลการตรวจสุขภาพ
  แพทย์จะส่งผลการตรวจให้ท่านภายในระยะเวลาประมาณ 30 วันหรืออย่างช้าไม่เกิน 45 วันกรณีไม่ได้รับผลการตรวจเกินเวลาที่กำหนด
  แจ้งผ่านอีเมล์มาที่ nci2010@yahoo.com โดยระบุรายละเอียดดังนี้
* ชื่อ- นามสกุล
* หมายเลข ประจำตัวผู้รับบริการ HN
* วันที่มาตรวจ
* หมายเลขประจำตัวประชาชน

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูล และแจ้งผลการตรวจสอบกลับทางอีเมล์ของท่าน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 268/1 ถนน พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-202-6800, 02-202-6888
© 2018 All rights reserved. v.1.0.0.0