หน้าหลัก
รายการตรวจ
คำแนะนำ
นัดตรวจชาย
นัดตรวจหญิง
ยกเลิกนัด
พิมพ์ใบนัด
การส่งผล
ติดต่อเรา


คลินิคตรวจค้นหาความเสี่ยงโรงมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
268/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 02-202-6800 , 02-202-6888 แฟกซ์ 02-354-7027
e-mail. admin@ncicheckup.com
รถเมล์ที่วิ่งผ่าน 8, 44, 67, 92, 96, 97 ,ปอ. 509, ปอ171 ,ปอ.157 ,ปอพ. 8


HyperLink
ขอแนะนำ
ขออภัยในความไม่สะดวก ขอแนะนำให้เดินทางมาโดยรถรับจ้าง หรือรถโดยสารประจำทาง
เนื่องจากสถาบันมะเร็งมีเนื้อที่ในการจอดรถค่อนข้างจำกัด


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข
268/1 ถนนพระราม 6  ราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 โทร. 02-202-6800 , 02-202-6888